top of page
Registrace - STŘEDY
Vyberte:

platba kartou online / převodem na účet

Podmínky webináře:

1. Organizátor webináře si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě, že některý z prezentujících nebude schopný v daném termínu prezentaci uskutečnit či za sebe najít vhodnou náhradu ani se nepodaří termín vyměnit s jiným prezentujícím, může dojít ke stanovení náhradního termínu mimo pravidelný harmonogram. V nezbytných případech může dojít k výměně prezentujícího subjektu či zrušení prezentace, v těchto dvou případech má účastník webináře právo požadovat vrácení poměrné části registračního poplatku.

2. Organizátor webináře nezodpovídá za technické překážky ze strany účastníků webináře, které by znemožňovaly sledování živého Zoom webináře či Zoom záznamu. V případě technických problémů ze strany účastníků bude organizátor usilovat o poskytnutí základní technické podporu formou emailové konzultace, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů po vznesení dotazu ze strany účastníka webináře.

bottom of page