top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Úvod

 

Tento dokument obsahuje Zásady zpracování osobních údajů pro webovou stránku www.poznejpovolani.cz, provozovanou organizací PoznejPovolání, z. s., s adresou Káranská 381/6, Praha 10, 108 00 (dále jen "Správce"). Tyto zásady jsou v souladu s platnými zákony České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

2. Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovány pouze pro legitimní účely, které zahrnují:

 • Registraci na webináře PoznejPovolání (dále jen Webináře) a účast na nich.

 • Poskytování informací o Webinářích.

 • Komunikaci se zaregistrovanými účastníky.

 • Statistické analýzy pro vylepšení našich služeb.

 • Komunikace s partnerskými školami projektu PoznejPovolání.

Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně (s výjimkou partnerských škol na vyžádání), a to včetně partnerů ze strany prezentujících subjektů, s výjimkou jména a příjmení, které zadá účastník při registraci do vybraného webináře na platformě Zoom jako údajů, kterou jsou viditelné pro prezentující osoby v průběhu samotného webináře. Účastník se může na vyžádání do webináře registrovat i pod anonymní přezdívkou - viz oddíl č. 4 těchto Zásad.

3. Sběr osobních údajů

 

Naše webová stránka může sbírat následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení.

 • Kontaktní údaje (e-mail, telefon).

 • Informace o Webinářích, na které jste se zaregistrovali.

 • Informace a škole a třídě, kterou navštěvujete.

 • Rok narození.

4. Práva registrovaných osob

 

Registrované osoby mají právo:

 • Požadovat přístup k jejich osobním údajům.

 • Požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

 • Požádat o výmaz osobních údajů.

 • Odmítnout souhlas s dalším zpracováním jejich údajů.

 • Požádat o omezení zpracování osobních údajů.

 • Požádat o přenositelnost osobních údajů.

 • ​Účastnit se webinářů na platformě Zoom anonymně. V tomto případě může na vyžádání (na emailové adrese níže) účastník při registraci do webináře na platformě Zoom vyplnit alternativní přezdívku, např. "Anonymní účastník," zkrácenou verzi příjmení apod.

Pro uplatnění těchto práv kontaktujte Správce na emailové adrese info@poznejpovolani.cz.

5. Souhlas se Zpracováním

 

Zpracování osobních údajů bude prováděno na základě souhlasu registrovaných osob. Souhlas lze kdykoli odvolat, a to kontaktováním Správce na emailové adrese info@poznejpovolani.cz.

6. Ochrana osobních údajů

 

Správce přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením.

7. Změny v Zásadách zpracování osobních údajů

 

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů byla publikována dne 1. 4. 2023. Správce si vyhrazuje právo kdykoli tuto verzi aktualizovat. Aktualizované Zásady budou publikovány na webové stránce.

 

8. Kontakt

 

Pro jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů nás kontaktujte na následující emailové adrese: info@poznejpovolani.cz.

bottom of page