top of page
Václav Pačes.jpg

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.dr. h. c.

Václav Pačes je český biochemik, vysokoškolský pedagog, v letech 1995–2005 ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, 2005–2009 předseda Akademie věd České republiky. Mezi roky 2010–2012 byl předsedou Učené společnosti České republiky. Býval též předsedou dozorčí rady ČEZ.

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky studuje strukturu genomů.

Jeho skupina patřila mezi první, které přečetly úplnou dědičnou informaci nějakého organismu (1986). Objevil enzym zapojený do katabolismu rostlinného hormonu cytokininu. Je spoluautorem prvního českého syntetického genu. Publikoval více než 100 původních prací a podílel se na 5 knihách. Popularizuje svůj obor v tisku, rozhlase, televizi a na internetu. 

Mezi jeho působiště patřily Yaleova univerzita, univerzity v Chicagu, Seville a v Bristolu, Ústav aplikované biochemie v Japonsku. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) přednášel molekulární genetiku a genové inženýrství. Na této vysoké škole obdržel v roce 2012 čestný doktorát. 

V březnu 2005 byl zvolen předsedou Akademie věd České republiky, když nahradil Helenu Illnerovou. V roce 2009 tuto funkci opustil a vystřídal jej Jiří Drahoš.

V říjnu 2006 byl zmíněn jako možný kandidát na předsedu úřednické vlády, která by dovedla Českou republiku k předčasným volbám. Občas byl zmiňován jako možný kandidát pro prezidentskou volbu v roce 2008.

Předsedal též komisi pro posouzení energetických potřeb ČR. 

 

Další funkce a členství

  • Redaktor mezinárodního časopisu Research in Microbiology.

  • Člen rad časopisů European Journal of Biochemistry a Chemické listy.

  • Člen vědecké rady na Univerzitě Karlově, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a její Fakultě potravinářské a biochemické technologie.

  • Předseda komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru biochemie, biofyzika a molekulární biologie.

  • Spoluzakladatel Učené společnosti ČR.

  • Byl zvolen do Evropské akademie věd a umění a Evropské molekulárně biologické organizace (EMBO).

  • Opakovaně byl zvolen předsedou České společnosti pro biochemii a molekulární biologii.

  • V roce 1989 získal Státní cenu za vědu, má cenu Československé akademie věd (ČSAV) a cenu ČSAV za popularizaci vědy.

Prezentace v rámci projektu PoznejPovolání

Ve středu 10. dubna 2024 v 17:30 povede pan profesor Václav Pačes prezentaci Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Představí vám obor molekulární genetiky a mimo jiné význam genomiky a bioinformatiky. Poznáte také jeho osobní příběh a přístup i doporučení k práci a studiu.

Milan Kubek.jpg

Milan Kubek je český lékař a odborník na problematiku organizace a financování zdravotnictví, od roku 2006 prezident České lékařské komory. V letech 2004–2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců, 2009–2015 byl viceprezidentem Stálého výboru evropských lékařů.

Promoval na I. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1992. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek.

Problematikou organizace a financování zdravotnictví se zabývá od roku 1995. V letech 1999–2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS).

V letech 2009–2015 pracoval po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – organizace se sídlem v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.

 

Od roku 1996 do roku 2004 byl předsedou Okresního sdružené ČLK Praha 9. Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006, podruhé v listopadu 2010, potřetí v listopadu 2015 a počtvrté v červnu 2021. Je rovněž šéfredaktorem časopisu Tempus Medicorum, který vydává Česká lékařská komora.

Je mimo jiné členem expertního týmu Iniciativy Sníh, která se snažila o minimalizaci dopadů pandemie covidu-19 v Česku.

Prezentace v rámci projektu PoznejPovolání

V pondělí 18. září 2023 v 17:30 povede pan doktor Milan Kubek prezentaci České lékařské komory. Představí vám aktuální situaci v lékařských oborech i svá osobní doporučení.

foto_původní.jpg

Tomáš Hubínek je zakladatel a ředitel společnosti BigHub, která se specializuje na oblast pokročilé datové analytiky, umělé inteligence a datového inženýrství. Je držitelem ocenění Nejlepší podnikatelský příběh roku 2022. 

Tomáš vystudoval softwarové inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Nyní na fakultě působí jako vyučující předmětu zaměřeného na zpracování dat a AI, kde studenty seznamuje s reálnou praxí a novými technologiemi. Před založením firmy sbíral pracovní zkušenosti mimo jiné ve výzkumném pracovišti částicové fyziky CERN ve Švýcarsku. Nyní v BigHub působí na pozici COO a jako Architekt datových a AI projektů.

Cílem společnosti je pomáhat s datovou transformací firem z různých odvětví směrem k jejich efektivnějšímu fungování a rozhodování založeném na datech a strojovém učení.

 

Mezi klienty BigHubu najdeme například Innogy, GoodData nebo ČEZ, ale i řadu dalších společností, často velkých globálních firem z oblasti logistiky, retailu či financí. Algoritmy společnosti tak pomáhají například detekovat podezřelé zásilky v globální logistice, odhalovat černé odběratele energie nebo podchytit nežádoucí vibrace turbíny v Jaderné elektrárně Temelín.

 

BigHub je jednou z nejrychleji rostoucích technologických firem středoevropského regionu, je zařazena v žebříčku Deloitte technology Fast 50 a je rovněž vítězem Nejlepšího podnikatelského příběhu 2022 v rámci EY Podnikatel roku. 

Prezentace v rámci projektu PoznejPovolání

V pondělí 27. listopadu 2023 v 17:30 povede Tomáš Hubínek prezentaci společnosti BigHub. Mimo jiné vám představí typy technických pracovních pozic ve firmě se zaměřením na pozici Data Engineer/Data Scientist, na které vám ukáže, co práce s daty, analýzy, umělá inteligence, strojové učení, práce s databázemi a další související činnosti obnáší.

bottom of page