top of page

PoznejPovolání - Zoom Webinars
Manuál pro prezentující

2. Cílová skupina - účastníci
účastníci:

        studenti SŠ a 2. stupně ZŠ v Praze a okolí (Středočeském kraji)


prezentaci mohou sledovat také:

        rodiče studentů (kteří jim často pomáhají s výběrem oboru, SŠ či VŠ)
        někteří učitelé partnerských škol a školní kariérní poradci, kteří projevili zájem o záznam prezentace
         

 
3. Doporučená forma prezentace
libovolná kombinace následujících prvků:
  • osobní videopřenos - mluvené slovo
  • ppt prezentace s vloženými obrázky nebo videosoubory
  • interaktivní prvky: Q&A, případně Hlasování/kvízy
4. Odkaz k připojení
Každá prezentující osoba (panelista) obdrží emailem jedinečný odkaz k připojení. Tento odkaz je vždy spojen s předem nastavenou přezdívkou. 

K připojení není potřeba zakládat si Zoom účet.
5. Vyzkoušené zařízení, stabilní připojení k internetu a tiché prostředí
Prezentace by měla probíhat ze zařízení, na kterém již proběhla zkouška Zoom Webinars - aby bylo zabráněno případným komplikacím v nastavení zařízení, videokamery atd.

V rámci přípravy na w
ebinář se ujistěte, že se budete připojovat v tichém prostředí bez vnějších rušivých vlivů a se stabilním připojením k internetu - s dobrým a stabilním signálem.
6. Instalace aplikace Zoom Client
Po kliknutí na odkaz využijte možnost instalovat na Vaše zařízení aplikaci Zoom Client, což je pro účely webináře téměř nezbytné. Bez aplikace je sice možné se připojit k webináři přímo z prohlížeče, ale přenos je méně stabilní, zvuk a obraz méně kvalitní a nebudete moci využívat všechny funkce určené pro panelisty. 

(Pro stažení aplikace klikněte na níže zakroužkovaný odkaz, otevřete stažený soubor a následně aplikaci instalujte. Pro pomoc s instalací nás můžete kontaktovat na email prezentace@poznejpovolani.cz a spojíme se s Vámi telefonicky.)
7. Otevření aplikace a připojení do webináře
Po instalaci nebo kliknutí na přístupový odkaz v emailu povolte otevření aplikace a vyčkejte, až webinář spustíme.
Jakmile webinář spustíme, klikněte na OK (souhlas s tím, že vstupujete jako panelista a že webinář může být nahráván), následně se připojte, samozřejmě i s videem.
8. Režim testovací videoschůzky (practice session), zvuk a video
Nyní jste vstoupili do režimu testovací videoschůzky (practice session) zatím neotevřené pro účastníky webináře.

Měli byste se vidět a slyšet a zároveň vidět a slyšet člena teamu PoznejPovolání pověřeného spuštěním webináře, který zkontroluje, zda Vám funguje video, zvuk a zapne Vám rozšířené funkce jako je sdílení obrazovky či hlasování a kvízy.
Pokud máte více panelistů připojených přes různá zařízení, je třeba aby nebyli poblíž sebe (v jedné místnosti apod.), jinak dojde k duplicitnímu snímání zvuku a k vytvoření "ozvěny."
9. Sdílení obrazovky
Obrazovku můžete sdílet pomocí zelené kontrolky na dolním ovládacím panelu - "Share Screen." Po kliknutí vyberte okno, které chcete sdílet.

Okno pro sdílení je dobré mít připravené - např. pokud chcete sdílet ppt prezentaci, mějte ji již otevřenou, ať 
ji můžete ihned spustit.
Pokud je součástí Vaší sdílené obrazovky video se zvukem, je důležité zaškrtnout možnost Share sound, zejména pokud je součástí videa mluvená řeč. Dojde tak k přímému sdílení zvukové stopy, nejen ke snímání zvuku mikrofony Vašeho zařízení, což může někdy snížit srozumitelnost mluvené řeči ve videu. Vhodná je rovněž optimalizace videa pro zobrazení na celé obrazovce.
10. Přehrávání videosouboru 
Samostatné video můžete přehrát ve sdíleném okně ve svém přehrávači. Pokud používáte ppt prezentaci, nejjednodušším způsobem je vložení videa přímo do ppt formou vložení videa ze souboru. Kvůli špatné ovladatelnosti prezentace nedoporučujeme do ppt prezentace vkládat online videa.  
11. Přímý přenos - natáčení mobilním telefonem
Můžete rovněž využít mobilní telefon či tablet s instalovanou aplikací Zoom Client a během videohovoru jednoduše přepnout z přední kamery na zadní a natáčet (aniž byste sdíleli svou obrazovku). 

Mějte na vědomí, že zvuk je snímán z Vašeho telefonu. Rozumět bude tomu, kdo natáčí a mluví do zařízení z blízké vzdálenosti, není tedy problém video komentovat. Relativně dobře bude zachycen i zvuk blízkých osob do vzdálenosti cca 2 metrů (na dlouhé přednášky to ale není). Vzdálenějším osobám pak bude rozumět velmi špatně nebo vůbec. 

Pokud byste chtěli natáčet prezentující osobu při nějaké činnosti a zároveň jí zařídit dobré ozvučení, je tedy třeba, aby mluvila z blízké vzdálenosti směrem do Vašeho zařízení nebo používala externí mikrofon. 

Nezapomeňte rovněž, že při natáčení musíte být v prostředí se stabilním připojení k internetu a dobrým signálem, ať už přes drátové připojení, Wi-fi nebo mobilní data (je třeba počítat se spotřebou dat 0.5 - 2.5 GB / hod).
12. Interakce: Q&A, běžný Chat a hlášení se o slovo
Účastníci se mohou kdykoliv v průběhu webináře psát dotazy do sekce Q&A. Záleží jen na Vás, kdy a jak se rozhodnete na dotazy reagovat (zda až v závěru nebo i v průběhu prezentace).
 
Q&A je systematická forma komunikace obecně vhodnější pro webináře než běžný Chat. Umožňuje Vám přehledně si odškrtávat zodpovězené dotazy, odmítat dotazy nerelevantní, nebo třídit dotazy podle počtu "lajků" (upvotes - kladných hlasů), které jim mohou účastníci udělovat. Účastníci mohou zároveň komentovat dotazy od ostatních. 

Na písemné dotazy odpovídejte vždy živě, aby odpovědi zazněly i na záznamu z prezentace.
 
Účastníci Vás mohou kontaktovat i pomocí běžného Chatu. Jelikož ale postrádá výhody Q&A a při vyšším počtu zpráv ztrácí přehlednost, je určený primárně ke komunikaci mezi prezentujícími, případně ho můžete využít pokud chcete všem účastníkům zaslat textovou zprávu - např. nějaký odkaz apod. 
Studenti mohou také "zvednout ruku" a přihlásit se tak o slovo - tutu možnost však prakticky nevyužívají a dotazy podávají hlavně písemnou formou.

V případě zájmu nicméně můžete účastníky, kteří "zvednou ruku" "vyvolat" - tj. nabídnout jim zapnutí zvuku a položení hlasového dotazu.
13. Posílání emotikonů
V průběhu prezentace můžou účastníci posílat na sdílenou obrazovku různé druhy reakcí - emotikonů.

Jelikož v průběhu webináře nevidíte tváře účastníků, reakce patří vedle písemných zpráv mezi hlavní formu zpětné vazby od účastníků webináře.

 
14. Hlasování a kvízy
Pokud máte zájem do Vaší prezentace zařadit hlasování/kvíz, je třeba předem vyplnit vybraný formulář na naší stránce Tvorba hlasování a kvízů, abychom mohli dopředu Vaše hlasování/kvíz do aplikace nahrát.
Výsledky nezapomeňte sdílet s účastníky. Vizuální podobu výsledků doporučujeme uložit si formou screenshotu. V případě zájmu Vám můžeme po webináři vygenerovat csv report.
15. Spuštění a ukončení webináře, záznam 
Jak bylo napsáno výše, po kliknutí na přístupový odkaz vstoupíte nejprve do režimu testovací videoschůzky (practice session), kde Vám člen teamu PoznejPovolání zkontroluje funkčnost videa, zvuku a zapne možnost sdílení obrazovky a spouštění hlasování/kvízů. Je tedy vhodné se připojit nejpozději 15 min před oficiálním začátkem webináře.

Následně v daný čas webinář sami spustíte a po uplynutí 45 min sami ukončíte. V případě zájmu účastníků a většího množství dotazů můžete čas drobně protáhnout, webinář nemá žádný časový limit.

Po spuštění webináře pro účastníky se automaticky spustí nahrávání. Z prezentace 
bude pořízen dočasný záznam, který bude k dispozici pro registrované účastníky po 10 dní následujících po termínu prezentace. 
V této časové lhůtě bude k dispozici i pro učitele partnerských škol a v některých případech může dojít i k jeho použití ve školní výuce, např. v předmětech a hodinách týkajících se volby povolání a kariérového poradenství.

Člen teamu PoznejPovolání bude mít během celého webináře vypnuté video a zvuk, vše je tedy jen na Vás - v případě komplikací však bude k dispozici na Chatu, případně tel. 602 518 121.
bottom of page