top of page

Registrace prezentujících
2024/25

Doplňující údaje
Vyžaduje tato pozice nutně vysokoškolské vzdělání?
Představuje vysokoškolské vzdělání pro tuto pozici důležitou výhodu?
Má prezentující/jiná kontaktní osoba zájem komunikovat se studenty SŠ/ZŠ ohledně seminárních či závěrečných prací?
Má prezentující/jiná kontaktní osoba zájem komunikovat s učiteli SŠ/ZŠ ohledně nápadů týkajících se výuky souvisejících předmětů?
Dobrovolný příspěvek / podpora při propagaci projektu
V případě zájmu zaškrtněte způsoby, kterými chcete projekt podpořit
Základní podmínky realizace prezentace
Realizací prezentace v rámci projektu PoznejPovolání vyjadřuje prezentující subjekt či osoba souhlas s následujícími okolnostmi realizace prezentace:1. Z prezentace bude pořízen dočasný záznam, který bude k dispozici pro registrované účastníky po 10 dní následujících po termínu prezentace.

2. Prezentace je určena pro předem registrované účastníky z řad studentů ZŠ a SŠ dle podmínek odlišných u partnerských a nepartnerských škol projektu, které zahrnují úhradu registračního poplatku ze strany účastníků webináře ve výši 0 - 7 Kč (v závislosti na typu školy a počtu zvolených prezentací). Webinář je plně neziskový a registrační poplatek slouží pouze k pokrytí části nákladů na jeho provoz, které budou zveřejněny všem partnerům projektu v roční Finanční zprávě.

3. Záznam bude ve výše uvedené časové lhůtě k dispozici pro školní kariérové/výchovné poradce a učitele partnerských škol, kteří o něj projeví zájem a může dojít k jeho použití (či použití v něm obsažených informací) ve školní výuce, např. v předmětech a hodinách týkajících se volby povolání a kariérového poradenství či ve specializovaných seminářích. Použití záznamu ve výuce bude umožněno zdarma pro specializované SŠ (např. zdravotnické, stavební, průmyslové, strojírenské apod.), použití ve výuce pro všeobecně zaměřené SŠ a ZŠ je podmíněno určitým minimálním počtem přihlášených studentů nebo úhradou odpovídajícího registračního poplatku ze strany školy.
bottom of page