top of page

Modul
Stavebnictví a související obory

Nabídka pro studenty stavebně zaměřených středních škol a oborů

Služby
Praha a okolí
Stavebnictví a související obory
2023/24
Registrační poplatek: 140 Kč
Probíhá od září 2023 do června 2024 v pondělí nebo ve středu, zahrnuje přístup k následujícím živým prezentacím.

Po 7 dní od termínu prezentací budou mít registrovaní přístup rovněž k jejich nahrávkám.
Osobnosti v tomto modulu
Nejste studentem technického oboru nebo máte zájem o více prezentací? Přejděte na hlavní stránku.
Obsah a platforma prezentací

Délka a forma prezentací

45 min

online prezentace přes aplikaci Zoom  

forma Zoom Webinars - vyžaduje Zoom účet (založení je zdarma, žáci mladší 16 let si nemohou účet sami založit a musí použít Zoom účet svého zákonného zástupce, detailní instrukce obdržíte během registrace)

 

videopřenos prezentujících, včetně možnosti sdílení obrazovky, obrázků, videí a možnosti vytváření hlasování či kvízů

Osnova

 

účastníci mohou psát dotazy prostřednictvím chatu nebo hlasově komunikovat po "zvednutí ruky" či v sekci pro dotazy

Představení prezentujícího subjektu (společnost/instituce/asociace/ústav/komora/organizace/jednotlivec atd.)

Čím se společnost/organizace zabývá?

 

Na jakých odděleních je možné u společnosti/organizace pracovat? Na jakých typech pracovních pozic?

 

Po jakých lidech se očekává v budoucnosti nejvyšší poptávka?

Představení jedné či více vybraných osob-zaměstnanců

můj příběh

představení své pracovní činnosti - jaký je můj typický pracovní den či týden?

osobní hodnocení a doporučení - pro koho je tato práce vhodná?

Co se mi na mé práci líbí? Jaké činnosti mě nejvíce baví? Jakému typu lidí bych tuto práci doporučil? Jaké jsou výhody této práce?

 

Co mě v práci nejméně baví? Co je na ní nejnáročnější? Jakému typu lidí bych svou práci nedoporučil? Jaké jsou nevýhody této práce?

doporučení k přípravě na tento typ práce

Jaké je potřeba vzdělání či praxe?

Je možné se společností/organizací spolupracovat již během studia na střední či vysoké škole?

Jaké dovednosti je žádoucí rozvíjet již během studia a jakým způsobem?

Prostor na dotazy

vedle této závěrečné části "Otázky a odpovědi" je možné otázky klást v průběhu prezentace po svolení na základe "zvednutí ruky" 

Osnova prezentací je pouze obecná a orientační, přesný obsah se může odlišovat na základě specifik jednotlivých prezentujících.

bottom of page